Blog Archives

Finanční právo

Pro své klienty nabízíme poradenství a podporu ve vysoce specifické oblasti Finančního práva, které je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva. Pro finančněprávní vztahy je charakteristické, že jejich předmětem jsou přímo či nepřímo peněžní prostředky, anebo peněžní plnění. Jedním ze subjektů pak zpravidla bývá stát, jenž je zpravidla představován orgány státní moci, anebo...
Read more

Občanské právo

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo, je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti členit jako samostatná právní odvětví. Pro své klienty poskytujeme služby zejména v oblasti věcného práva, závazkového práva, dědického práva a...
Read more

Obchodní právo

Pro právnické a fyzické osoby poskytujeme kompletní servis a poradenství v Obchodním právu, které je odvětvím soukromého práva. To upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ve vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty, a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a také státem....
Read more

© 2021 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.