Náš tým

slide-nastym

JUDr. Jan Olejníček

vzdělání:
2000      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze               (Mgr.)
2003      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze               (JUDr.)
2004      složil Advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2000–2004        advokátní koncipient
2005–2011        advokát, společník advokátní                           kanceláře
2011–dosud      advokát a zakladatel advokátní
                          kanceláře Olejníček et Soter Legal

další činnost:
2011- 2013         asistent a poradce poslance
2013- dosud       asistent a poradce senátora
                           asistent a poradce poslance

Honza je zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Díky své dlouholeté praxi a získaným zkušenostem ve veřejnoprávním světě se Honza zaměřuje především na níže uvedené oblasti práva, které v poslední době nabývají stále na větším významu a důležitosti.

zaměření:
veřejné zakázky, strukturální fondy EU, operační programy v rámci EU, správní právo, závazkové právo, právo nemovitostí.

znalost jazyků:
angličtina

JUDr. Václav Král

vzdělání:
2011      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(Mgr.)
2013      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(JUDr.)
2015      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2009-2010       asistent rozhodce u rozhodčího soudu
2009-2010       právní asistent u ústavu práva a právní
vědy
2009-2010       právní asistent v advokátní kanceláři
2011-2012       právník ve státní instituci
2012-2015       advokátní koncipient
2015- dosud    advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Václav je ředitelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Na Václava se můžete spolehnout vždy při zastupování v soudním procesu nebo při řešení veškerých otázek spojených s problematikou závazkového práva, práva nemovitostí či veřejných zakázek, protože to je právní oblast, na kterou se specializuje.

zaměření:
závazkové právo, korporátní právo, právo nemovitostí, právo veřejných zakázek, správní právo, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, němčina, francouzština

JUDr. Jan Tlapák

vzdělání:
2013      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
              (Mgr.)
2016      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem
2017      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
              (JUDr.)

odborná praxe:
2011-2012         právní asistent v advokátní kanceláři
2013-2016        advokátní koncipient
2016-dosud      advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejniček et Soter Legal

Když se nám nepodaří sjednat dohodu, tak se nevyhneme soudnímu procesu, ve kterém bude na Vaší straně stát Honza. Pokud na soud nedojde, tak se spolehněte na jeho znalosti v závazkovém, nebo nemovitostním právu.

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Alexandra Mára Paurová

vzdělání:
2013   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2017 Složila advokátní zkoušku a stala se advokátkou

odborná praxe:
2013                Ministerstvo zdravotnictví – právní referent Inspektorátu omamných a psychotropních látek
2013-2017     advokátní koncipient
2017- dosud    advokátka, spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Na Alexandru se můžete spolehnout vždy při zastupování v soudním procesu, stejně dobře vám však poradí i při řešení problematiky občanského práva či veřejných zakázek, protože to jsou právní oblasti, na něž se nejvíce specializuje.

zaměření:
občanské právo, právo obchodních korporací, bytové spoluvlastnictví, nemovitosti, rodinné právo, závazkové právní vztahy, pracovní právo, veřejné zakázky, insolvence, správní právo, finanční právo se zaměřením na oblast celního práva, evropské právo, civilní proces, správní řízení a řízení před správními soudy, legislativní proces, zastupování poškozených v trestním řízení

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Michal Hledík

vzdělání:
2016   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

odborná praxe:
2013                stáž u Obvodního soudu pro Prahu 7
2013-2015       právní asistent v advokátní kanceláři
2016- dosud    advokátní koncipient

Michal se specializuje na správu a vymáhání pohledávek, obrátit se na něj však můžete i v oblasti insolvenčního práva a exekuční agendy.

zaměření:
insolvenční právo, exekuce, správa pohledávek

znalost jazyků:
angličtina, němčina

Mgr. Jitka Švecová

vzdělání:
2016    Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

odborná praxe:
2007-2009     asistent v obchodní společnosti
2011-2012     asistent v reklamačním oddělení
                      internetového portálu
2012-2016     právní asistent
2016- dosud  advokátní koncipient

K zdárně vedenému sporu, nebo pro přípravu smluv a jiných dokumentů je nezbytná kvalitní příprava a znalost daného případu. A to je svět, ve kterém kraluje Jitka.

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Kristina Sapáková

vzdělání:
2016    Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Mgr.)

odborná praxe:
2014    stáž na Krajském soudě v Brně – insolvenční úsek
2015    stáž na Nejvyšším soudě České republiky – oddělení evidence judikatury
2016    stáž v Evropském parlamentu v Bruselu
2016    advokátní koncipientka

Kristina se specializuje na problematiku, která vyplývá ze závazkového práva, práva pohledávek a na všechny aspekty spojené s touto problematikou včetně zastupování klientů v soudních jednáních. V souvislosti s tím se zabývá taktéž právními problémy spojenými s insolvenčním a exekučním řízením.

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí, mezinárodní právo soukromé, soudní proces, ústavní právo, právo Evropské unie

znalost jazyků:
angličtina, němčina

Mgr. Ľubomíra Čižmárová

vzdělání:
2015    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
            (Mgr.)

odborná praxe:
2011-2014       odborná právní praxe v slovenské advokátní
                        kanceláři
2015- dosud    advokátní koncipientka

Ľubka se v naší kanceláři zabývá zejména vymáháním pohledávek, právem závazkovým a problematikou v oblasti veřejných zakázek a nemovitostí. Dále je Ľubce svěřeno zastupování klientů v řízení před soudy.

zaměření:
občanské právo, nemovitosti, závazkové právní vztahy, veřejné zakázky, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Jakub Tomek

vzdělání:
2017    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
            (Mgr.)

odborná praxe:
2016-2017       Studentská právní poradna Univerzity
                        Palackého v Olomouci
2016-2017       Advokátní praktikant v advokátní kanceláři
2017- dosud    advokátní koncipient

zaměření:
správa pohledávek, soudní proces, insolvenční právo, exekuce, právo nemovitosti, rodinné právo, závazkové právo

znalost jazyků:
angličtina, ruština

Mgr. Bc. Zuzana Studecká

vzdělání:
2015      Faculty of Law, University of Northumbria in Newcastle
2016      L’école de droit, Université d’Auvergne à Clermont – Ferrand
2018     Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

odborná praxe:
2015-2018       právní asistent v advokátní kanceláři
2018-dosud       advokátní koncipient

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Michal Rusnok

vzdělání:
2015     Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

odborná praxe:
2015-2016       asistent předsedy senátu u vrchního soudu v Praze
2016-2017       asistent soudce u městského soudu v Praze
znalost jazyků:
angličtina

Michaela Holišová

vzdělání:
2013- dosud   Právnická fakulta Univerzity Karlova v Praze

odborná praxe:
2014-2015       Právnická výpomoc v kanceláři JURIS PRO
                        BONO v Olomouci
2015- dosud    právní praxe v advokátní kanceláři

Michaela je pravou rukou kolegů advokátů, pro které připravuje nezbytnou agendu potřebnou k úspěšnému vedení svěřených případů.

znalost jazyků:
angličtina, němčina

Bc. Michaela Smolíková

vzdělání:
dosud     Panevropská vysoká škola – obor právo, Praha

odborná praxe:
2012 – 2014     recepční v dentálním centru
2014- dosud     asistentka advokáta

Michaela se úspěšně stará o veškeré organizační záležitosti a je nepostradatelná pro zajištění běžného provozu kanceláře.

znalost jazyků:
angličtina

Petra Pařezová

vzdělání:
2011     Českoslovanská akademie obchodní

odborná praxe:
2011-2012       zapisovatelka na obvodním soudě pro
                        Prahu 2
2012-2016       administrativa na exekutorském úřadě
2016- dosud    asistentka advokáta – právní referent

Petra je díky svým zkušenostem nepostradatelnou oporou našeho týmu, zejména má na starosti komunikaci a přípravu podkladů pro kolegy advokáty pro úspěšné vedení soudních jednání.

znalost jazyků:
angličtina, italština

Bc. Lucie Szalonnásová

vzdělání:
2013      Vysoká škola Karlovy Vary – obor právo v podnikání

odborná praxe:
2013-2015       administrátorka oddělení pohledávek v advokátní kanceláři
2016- dosud    asistentka advokáta – právní referent

Lucie má na starosti záležitosti kolem dědictví, připravuje podklady pro žaloby a v neposlední řadě komunikuje se soudy a notáři.

znalost jazyků:
angličtina

Zuzana Gombosová

vzdělání:
2014- dosud      Voš Trivis – Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení

odborná praxe:
2016-2017         asistentka
2016                  pracovník na obchodním oddělení
2017-dosud       asistentka advokáta – právní referent

Zuzana je dobrou duší naší advokátní kanceláře, skvěle zvládá zajišťovat každodenní chod kanceláře a asistovat kolegům advokátům.

znalost jazyků:
angličtina

Veronika Hrabalová

vzdělání:
2007-2011       Střední odborná škola ekonomická – obor: informatika v ekonomice

odborná praxe:
2015-2017       administrativa na odd. rozúčtování tepla a vody
2017-dosud     asistentka advokáta – právní referent

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Richard Andraško

vzdělání:
2011   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

odborná praxe:
2011                právní asistent
2012                právník
2013-2018                advokátní koncipient
2013- dosud    právník, referent

Richard má bohaté zkušenosti s komplexní problematikou správy a vymáhání pohledávek.

zaměření:
insolvenční právo, exekuce, správa pohledávek, soudní proces

znalost jazyků:
slovenština, angličtina, francouzština

Nicole Kalabová

vzdělání:
Dosud             Metropolitní univerzita v Praze – obor právní specializace

odborná praxe:
2012-2014      administrativní práce v realitní kanceláří
2013-2014      finanční a pojišťovací zprostředkovatel
2015               recepční
2015- dosud   asistentka advokáta

Nicole perfektně komunikuje ve čtyřech jazycích a stejně dobře zvládá i zajištění provozu kanceláře a asistenci kolegům advokátům.

znalost jazyků:
angličtina, němčina, ruština, francouzština

Silvia Füzéri

vzdělání:
2005      Střední průmyslová škola strojní – obor technický
              manažment

praxe:
2007-2008      supervizor mobilního výkupu
2009-2010      back office specialist
2010-2013      koordinátor právního oddělení v realitní
                       kanceláři
2013- dosud   asistentka advokáta

Když se potřebujete soustředit na práci, potřebujete fungující zázemí a člověka, který za Vás vyřeší spoustu organizačních otázek a problémů, je tímto člověkem Silvia.

znalost jazyků:
slovenština, maďarština

© 2013 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.