Náš tým

slide-nastym

JUDr. Jan Olejníček

vzdělání:
2000      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze               (Mgr.)
2003      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze               (JUDr.)
2004      složil Advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2000–2004        advokátní koncipient
2005–2011        advokát, společník advokátní                           kanceláře
2011–dosud      advokát a zakladatel advokátní
                          kanceláře Olejníček et Soter Legal

další činnost:
2011- 2013         asistent a poradce poslance
2013- dosud       asistent a poradce senátora
                           asistent a poradce poslance

Honza je zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Díky své dlouholeté praxi a získaným zkušenostem ve veřejnoprávním světě se Honza zaměřuje především na níže uvedené oblasti práva, které v poslední době nabývají stále na větším významu a důležitosti.

zaměření:
veřejné zakázky, strukturální fondy EU, operační programy v rámci EU, správní právo, závazkové právo, právo nemovitostí.

znalost jazyků:
angličtina

JUDr. Václav Král

vzdělání:
2011      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
             (Mgr.)
2013      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
             (JUDr.)
2015      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2009-2010       asistent rozhodce u rozhodčího soudu
2009-2010       právní asistent u ústavu práva a právní
vědy
2009-2010       právní asistent v advokátní kanceláři
2011-2012       právník ve státní instituci
2012-2015       advokátní koncipient
2015- dosud    advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Václav je ředitelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Na Václava se můžete spolehnout vždy při zastupování v soudním procesu nebo při řešení veškerých otázek spojených s problematikou závazkového práva, práva nemovitostí či veřejných zakázek, protože to je právní oblast, na kterou se specializuje.

zaměření:
závazkové právo, korporátní právo, právo nemovitostí, právo veřejných zakázek, správní právo, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, němčina, francouzština

JUDr. Jan Tlapák

vzdělání:
2013      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
              (Mgr.)
2016      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem
2017      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
              (JUDr.)

odborná praxe:
2011-2012         právní asistent v advokátní kanceláři
2013-2016        advokátní koncipient
2016-dosud      advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejniček et Soter Legal

Když se nám nepodaří sjednat dohodu, tak se nevyhneme soudnímu procesu, ve kterém bude na Vaší straně stát Honza. Pokud na soud nedojde, tak se spolehněte na jeho znalosti v závazkovém, nebo nemovitostním právu.

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Martina Dvořáková

vzdělání:
2014      Právnická fakulta Univerzity Palackého
              v Olomouci (Mgr.)
2018      složila advokátní zkoušku a stala se advokátkou

odborná praxe:
2015                 referentka na Úřadu vlády ČR
2016-2018        advokátní koncipientka
2018-dosud      advokátka

zaměření:
občanské právo, právo nemovitostí, právo obchodních korporací, insolvenční právo, rodinné právo, veřejné zakázky

znalost jazyků:
angličtina

Mgr. Alexandra Mára Paurová

vzdělání:
2013   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2017 Složila advokátní zkoušku a stala se advokátkou

odborná praxe:
2013                Ministerstvo zdravotnictví – právní referent Inspektorátu omamných a psychotropních látek
2013-2017     advokátní koncipient
2017- dosud    advokátka, spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Na Alexandru se můžete spolehnout vždy při zastupování v soudním procesu, stejně dobře vám však poradí i při řešení problematiky občanského práva či veřejných zakázek, protože to jsou právní oblasti, na něž se nejvíce specializuje.

zaměření:
občanské právo, právo obchodních korporací, bytové spoluvlastnictví, nemovitosti, rodinné právo, závazkové právní vztahy, pracovní právo, veřejné zakázky, insolvence, správní právo, finanční právo se zaměřením na oblast celního práva, evropské právo, civilní proces, správní řízení a řízení před správními soudy, legislativní proces, zastupování poškozených v trestním řízení

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

JUDr. Hana Popova, MBA

vzdělání:
1997   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)
2003   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (JUDr.)
2005   Advokátní zkouška
2006   Nottingham Trent University – Master of Business Administration (MBA)

odborná praxe:
1997 – 2000     Město Brno – právník
2000 – 2003     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
2003 – 2005     advokátní koncipientka
2005 – 2019     samostatný advokát č. ev. ČAK 10 570
2019- dosud    spolupráce s advokátní kanceláří Olejniček et Soter Legal

zaměření:
závazkové právo, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení, obchodní korporace

znalost jazyků:
angličtina, němčina

Mgr. Michal Hledík

vzdělání:
2016   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2019   Složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2013                stáž u Obvodního soudu pro Prahu 7
2013-2015       právní asistent v advokátní kanceláři
2016-2019       advokátní koncipient
2019- dosud    spolupráce s advokátní kanceláří Olejniček et Soter Legal

Michal se specializuje na správu a vymáhání pohledávek, obrátit se na něj však můžete i v oblasti insolvenčního práva a exekuční agendy.

zaměření:
insolvenční právo, exekuce, správa pohledávek

znalost jazyků:
angličtina, němčina

Mgr. Ľubomíra Čižmárová

vzdělání:
2015    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
            (Mgr.)

odborná praxe:
2011-2014       odborná právní praxe v slovenské advokátní
                        kanceláři
2015- dosud    advokátní koncipientka

Ľubka se v naší kanceláři zabývá zejména vymáháním pohledávek, právem závazkovým a problematikou v oblasti veřejných zakázek a nemovitostí. Dále je Ľubce svěřeno zastupování klientů v řízení před soudy.

zaměření:
občanské právo, nemovitosti, závazkové právní vztahy, veřejné zakázky, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

Mgr. Michaela Drátovská

vzdělání:
2010     Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
            (Mgr.)
odborná praxe:
2008-2009        MŠMT, administrativní podpora
                         projektových manažerů OP VK
2009-2010        MŠMT, administrativní podpora
                         projektových manažerů OP VaVpI
2010-2014        MŠMT, projektový manažer OP VaVpI
2015-2017        SSHMP, právník
2018-dosud      advokátní koncipient

znalost jazyků:
němčina, angličtina

Michaela Holišová

vzdělání:
2013- dosud   Právnická fakulta Univerzity Karlova v Praze

odborná praxe:
2014-2015       Právnická výpomoc v kanceláři JURIS PRO
                        BONO v Olomouci
2015- dosud    právní praxe v advokátní kanceláři

Michaela je pravou rukou kolegů advokátů, pro které připravuje nezbytnou agendu potřebnou k úspěšnému vedení svěřených případů.

znalost jazyků:
angličtina, němčina

Bc. Michaela Smolíková

vzdělání:
dosud     Panevropská vysoká škola – obor právo, Praha

odborná praxe:
2012 – 2014     recepční v dentálním centru
2014- dosud     asistentka advokáta

Michaela se úspěšně stará o veškeré organizační záležitosti a je nepostradatelná pro zajištění běžného provozu kanceláře.

znalost jazyků:
angličtina

Ilona Filová

vzdělání:
1992      Střední odborná škola – obor aranžérka, dekoratérka

odborná praxe:
2008-2018         GORIN & GORIN, S.R.O. – vedoucí pobočky
2018-dosud        administrativní pracovnice

Ilona je dobrou duší naší advokátní kanceláře, skvěle zvládá zajišťovat každodenní chod kanceláře a asistovat kolegům advokátům.

znalost jazyků:
ruština, angličtina

Bc. Jitka Filipová

vzdělání:
2017     Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
             – obor Mezinárodní teritoriální studia

odborná praxe:
2016 – 2017     cadmin adminitrator
2017 – 2018     check-in agent
2018 – 2019     asistentka recepční
2019- dosud     administrativní pracovnice

znalost jazyků:
angličtina

Tereza Hořáková

vzdělání:
1994      Střední škola knihkupecká

praxe:
2017-2018      asistentka v advokátní kanceláři
2019- dosud   referentka
 
 
 
 
 

Bc. Petra Fantová

vzdělání:
2009   Obchodní akademie Hovorčovická
2013   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Pedagogická fakulta

praxe:
2016- dosud   asistentka v advokátní kanceláři
 
 
 
 

Silvia Füzéri

vzdělání:
2005      Střední průmyslová škola strojní – obor technický
              manažment

praxe:
2007-2008      supervizor mobilního výkupu
2009-2010      back office specialist
2010-2013      koordinátor právního oddělení v realitní
                       kanceláři
2013- dosud   asistentka advokáta

Když se potřebujete soustředit na práci, potřebujete fungující zázemí a člověka, který za Vás vyřeší spoustu organizačních otázek a problémů, je tímto člověkem Silvia.

znalost jazyků:
slovenština, maďarština

Mgr. Jitka Švecová

vzdělání:
2016    Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

odborná praxe:
2007-2009     asistent v obchodní společnosti
2011-2012     asistent v reklamačním oddělení
                      internetového portálu
2012-2016     právní asistent
2016-2018     advokátní koncipient
2018-2019     právní referent
2019- dosud  mateřská dovolená

K zdárně vedenému sporu, nebo pro přípravu smluv a jiných dokumentů je nezbytná kvalitní příprava a znalost daného případu. A to je svět, ve kterém kraluje Jitka.

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí

znalost jazyků:
angličtina, francouzština

© 2013 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.