Obchodní právo

Pro právnické a fyzické osoby poskytujeme kompletní servis a poradenství v Obchodním právu, které je odvětvím soukromého práva. To upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ve vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty, a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a také státem.

No Comments Yet.

Leave a comment

© 2021 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.