Procesní právo

Pro své klienty poskytujeme veškeré úkony vyplývající ze souhrnu právních norem, které regulují proces, postup, jak se domoci svých práv, nebo jak realizovat své subjektivní povinnosti. Procesní práva jsou vždy odvozená, bez podkladového (subjektivního) práva hmotného by sama o sobě neměla smysl, neboť by neměla co realizovat.

No Comments Yet.

Leave a comment

© 2021 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.