Finanční právo

Pro své klienty nabízíme poradenství a podporu ve vysoce specifické oblasti Finančního práva, které je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva. Pro finančněprávní vztahy je charakteristické, že jejich předmětem jsou přímo či nepřímo peněžní prostředky, anebo peněžní plnění. Jedním ze subjektů pak zpravidla bývá stát, jenž je zpravidla představován orgány státní moci, anebo státní správy.

No Comments Yet.

Leave a comment

© 2021 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.