Veřejné zakázky

Zajišťujeme jak přípravu dokumentace nutnou pro účast ve veřejných zakázkách, tak organizaci a přípravu Veřejné zakázky tak, aby vyhověla přísným kriteriím protikorupčních opatření a případné kontrole ze strany státních kontrolních orgánů.

Comments are closed.

© 2021 Olejníček et Soter Legal. Všechna práva vyhrazena.