vzdělání:
2017     Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
             – obor Mezinárodní teritoriální studia

odborná praxe:
2016 – 2017     cadmin adminitrator
2017 – 2018     check-in agent
2018 – 2019     asistentka recepční
2019- dosud     administrativní pracovnice

znalost jazyků:
angličtina