vzdělání:
2017 Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. – obor Mezinárodní teritoriální studia
odborná praxe:
2016-2017 cadmin administrator
2017-2018 check-in agent
2018-2019 asistentka a recepční
2019- dosud administrativní pracovnice

znalost jazyků:
angličtina