vzdělání:
2009   Obchodní akademie Hovorčovická
2013   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Pedagogická fakulta

praxe:
2016- dosud   asistentka v advokátní kanceláři