vzdělání:
2000      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze               (Mgr.)
2003      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze               (JUDr.)
2004      složil Advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2000–2004        advokátní koncipient
2005–2011        advokát, společník advokátní                           kanceláře
2011–dosud      advokát a zakladatel advokátní
                          kanceláře Olejníček et Soter Legal

další činnost:
2011- 2013         asistent a poradce poslance
2013- dosud       asistent a poradce senátora
                           asistent a poradce poslance

Honza je zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Díky své dlouholeté praxi a získaným zkušenostem ve veřejnoprávním světě se Honza zaměřuje především na níže uvedené oblasti práva, které v poslední době nabývají stále na větším významu a důležitosti.

zaměření:
veřejné zakázky, strukturální fondy EU, operační programy v rámci EU, správní právo, závazkové právo, právo nemovitostí.

znalost jazyků:
angličtina