vzdělání:
2000 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2003 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
2004 Složil advokátní zkoušku a stal se advokátem
odborná praxe:
2000-2004 advokátní koncipient
2005-2011 advokát, společník advokátní kanceláře
2011- dosud advokát a zakladatel advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal
další činnost:
2011-2013 asistent a poradce poslance
2013- dosud asistent a poradce senátora
asistent a poradce poslance

Honza je zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Díky své dlouholeté praxi a získaným zkušenostem ve veřejnoprávním světě se Honza zaměřuje především na níže uvedené oblasti práva, které v poslední době nabývají stále na větším významu a důležitosti.

zaměření:
veřejné zakázky, strukturální fondy EU, operační programy v rámci EU, správní právo, závazkové právo, právo nemovitostí.

znalost jazyků:
angličtina