vzdělání:
2016    Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)

odborná praxe:
2007-2009     asistent v obchodní společnosti
2011-2012     asistent v reklamačním oddělení
                      internetového portálu
2012-2016     právní asistent
2016-2018     advokátní koncipient
2018-2019     právní referent
2019- dosud  mateřská dovolená

K zdárně vedenému sporu, nebo pro přípravu smluv a jiných dokumentů je nezbytná kvalitní příprava a znalost daného případu. A to je svět, ve kterém kraluje Jitka.

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí

znalost jazyků:
angličtina, francouzština