vzdělání:
1997   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)
2003   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (JUDr.)
2005   Advokátní zkouška
2006   Nottingham Trent University – Master of Business Administration (MBA)

odborná praxe:
1997 – 2000     Město Brno – právník
2000 – 2003     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
2003 – 2005     advokátní koncipientka
2005 – 2019     samostatný advokát č. ev. ČAK 10 570
2019- dosud    spolupráce s advokátní kanceláří Olejniček et Soter Legal

zaměření:
závazkové právo, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení, obchodní korporace

znalost jazyků:
angličtina, němčina