vzdělání:
2011      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(Mgr.)
2013      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(JUDr.)
2015      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2009-2010       asistent rozhodce u rozhodčího soudu
2009-2010       právní asistent u ústavu práva a právní
vědy
2009-2010       právní asistent v advokátní kanceláři
2011-2012       právník ve státní instituci
2012-2015       advokátní koncipient
2015- dosud    advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Václav je ředitelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal.

Na Václava se můžete spolehnout vždy při zastupování v soudním procesu nebo při řešení veškerých otázek spojených s problematikou závazkového práva, práva nemovitostí či veřejných zakázek, protože to je právní oblast, na kterou se specializuje.

zaměření:
závazkové právo, korporátní právo, právo nemovitostí, právo veřejných zakázek, správní právo, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina, němčina, francouzština