vzdělání:
2013   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2017 Složila advokátní zkoušku a stala se advokátkou

odborná praxe:
2013                Ministerstvo zdravotnictví – právní referent Inspektorátu omamných a psychotropních látek
2013-2017     advokátní koncipient
2017- dosud    advokátka, spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Na Alexandru se můžete spolehnout vždy při zastupování v soudním procesu, stejně dobře vám však poradí i při řešení problematiky občanského práva či veřejných zakázek, protože to jsou právní oblasti, na něž se nejvíce specializuje.

zaměření:
občanské právo, právo obchodních korporací, bytové spoluvlastnictví, nemovitosti, rodinné právo, závazkové právní vztahy, pracovní právo, veřejné zakázky, insolvence, správní právo, finanční právo se zaměřením na oblast celního práva, evropské právo, civilní proces, správní řízení a řízení před správními soudy, legislativní proces, zastupování poškozených v trestním řízení

znalost jazyků:
angličtina, francouzština