vzdělání:
2016 Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická, obor právo a právní věda (Mgr.)
odborná praxe:
2011-2012 asistentka v reklamační oddělení internetového portálu
2012- dosud právní asistentka

zaměření:
závazkové právo, právo nemovitostí

znalost jazyků:
angličtina, francouzština