vzdělání:
2016 Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická (Mgr.)
2020 Složil advokátní zkoušku
2021 Stal se advokátem
odborná praxe:
2014 asistent radního pro legislativu
2015 právní asistent v advokátní kanceláři
2016-2020 advokátní koncipient
2020- dosud advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal

Pří přípravě smluvní dokumentace a dalších korporátních dokumentů se nezaměřuje pouze na správnost daných dokumentů, ale též na jejich podobu, a to i s ohledem na maximální zjednodušení pro klienta ve věci doplnění předpřipravených dokumentů v daném či jiném obdobném případě.

zaměření:
generální praxe – zejména občanské a obchodní právo

znalost jazyků:
angličtina