vzdělání:
2008      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(Mgr.)
2015      složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2008-2015        advokátní koncipient
2015-dosud      advokát, trvale spolupracuje se zakladatelem advokátní kanceláře Olejniček et Soter Legal

zaměření:
občanské právo, trestní právo, rodinné právo, soudní proces

znalost jazyků:
angličtina