vzdělání:
2014      Právnická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci (Mgr.)
2018      složila advokátní zkoušku a stala se advokátkou

odborná praxe:
2015                 referentka na Úřadu vlády ČR
2016-2018        advokátní koncipientka
2018-dosud      advokátka

Martina se v naší kanceláři zaměřuje zejména na vymáhání pohledávek, právo nemovitostí a závazkové právo a dále se stará o zastupování našich klientů v soudních řízeních.

zaměření:
občanské právo, právo nemovitostí, právo obchodních korporací, insolvenční právo, rodinné právo, veřejné zakázky

znalost jazyků:
angličtina