vzdělání:
2016   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
2019   Složil advokátní zkoušku a stal se advokátem

odborná praxe:
2013                stáž u Obvodního soudu pro Prahu 7
2013-2015       právní asistent v advokátní kanceláři
2016-2019       advokátní koncipient
2019- dosud    spolupráce s advokátní kanceláří Olejniček et Soter Legal

Michal se specializuje na správu a vymáhání pohledávek, obrátit se na něj však můžete i v oblasti insolvenčního práva a exekuční agendy.

zaměření:
insolvenční právo, exekuce, správa pohledávek

znalost jazyků:
angličtina, němčina