vzdělání:
2013- dosud   Právnická fakulta Univerzity Karlova v Praze

odborná praxe:
2014-2015       Právnická výpomoc v kanceláři JURIS PRO
                        BONO v Olomouci
2015- dosud    právní praxe v advokátní kanceláři

Michaela je pravou rukou kolegů advokátů, pro které připravuje nezbytnou agendu potřebnou k úspěšnému vedení svěřených případů.

znalost jazyků:
angličtina, němčina