vzdělání:
1985     Střední ekonomická škola – všeobecná ekonomie

odborná praxe:
2013-2019        asistentka a vedoucí kanceláře v advokátní kanceláři
2020-dosud      office manager, vedoucí sekretariátu

Zdenka je srdcem advokátní kanceláře, je zodpovědná za pořádek a organizaci chodu celé kanceláře.

znalost jazyků:
angličtina, ruština